Brandvarnardagen kampanj! 2021-12-01 - 2021-12-24

Brandvarnardagen kampanj! 2021-12-01 - 2021-12-24

Vi uppmärksammar Brandvarnarens dag 1 december med att erbjuda 10% rabatt på Nexa brandvarnare med medföljande Long Life litiumbatteri (10 år).

Brandvarnaren upptäcker snabbt långsamt pyrande bränder. Larmsignal: 85 dB vid 3 meter. Levereras med plugg och skruv för montering.

Ta mig till kampanjen

Passa på och byt ut dina brandvarnare!

Varje år startar cirka 24 000 bostadsbränder och räddningstjänsten behöver rycka ut
till nästan 6 500 av dessa. En tredjedel av bostadsbränder startar i köket och december
och januari är de månader då flest spis- och eldstadsrelaterade bränder uppstår. Den 1
december uppmärksammas Brandvarnardagen – en dag då allmänheten uppmanas att
testa sina brandvarnare för att kontrollera att de fungerar.

Var tionde hem saknar en fungerande brandvarnare.

Ett komplett brandskydd består av flera delar. Ofta pratar
man om ett brandsäkert hem. Minst en brandvarnare per
60 kvadratmeter, en per rum, och en per våning är några
riktlinjer som går att använda.
De vanligaste brandorsakerna i Sverige är glömd spis och
soteld i skorsten och det finns en stark koppling mellan
brandens utveckling och förekomsten av brandvarnare.
För att förhindra att en brand uppstår är det viktigt att
upptäcka den tidigt, och här är en fungerande brandvarnare
till stor hjälp.

– När du sover är du mest försvarslös mot rök och brand,
det är därför bra att ha en brandvarnare i eller utanför
rummet där du sover. Det gäller inte bara i ditt permanenta
hus utan även i fritidshuset och båten. Man kan se
det som en bra och billig livförsäkring för de flesta, säger
Björn Almberger, expert på brandlarm och brandvarnare
på Brandskyddsföreningen.

Kort om vad man bör tänka på gällande brandvarnare:
• Placera brandvarnare i eller intill sovrum. Tänk på att
dörrar och väggar dämpar ljudet. Låt dörren till sovrummet vara öppen så du hör om det larmar när du sover.
• Minst en brandvarnare per våningsplan.
• Har bostaden flera våningar bör varnare monteras vid
trappans mynning på varje plan.
• Brandvarnare ska placeras i taket, minst 50 cm från vägg, helst mitt i rummet och inte intill öppningar för ventilation.  Läs också alltid tillverkarens anvisningar om placering.

Rabatten gäller till och med 24 december 2021!