Rengöring tvättställsvattenlås

  1. Placera en hink under röret och skruva bort den nedre delen på vattenlåset och var beredd på att det kommer att rinna vatten....
  2. Lossa därefter den övre ringen och sidoringen.
  3. När samtliga ringar är lossade och kåpan är borta är det dags för lite lirkande....
  4. Rengör vattenlåset och kåpan och skölj noga med varmt vatten...