Rengöring av golvbrunn

Enkel genomgång hur du gör rent golvbrunnen:

  1. Peta upp locket på golvbrunnen med ett redskap som passar.
  2. Lyft upp vattenlåset ur golvbrunnen och töm ut dess vattnet i toalettstolen.
  3. Sätt tillbaka vattenlåset i golvbrunnen och se till att den sitter ordentligt för att inte riskera lukt.

Viktigt att notera att detta gäller endast golvbrunnar med lyftbart vattenlås!